single

Rekrutacja pracowników od kuchni

Jak zapewne wszystkim wiadomo, rekrutacją określa się wieloetapowy proces, którego celem jest wyłonienie osoby bądź osób najbardziej spełniających oczekiwania. W firmach mamy do czynienia z dwoma rodzajami rekrutacji: wewnętrznej i zewnętrznej. Co więcej, ich charakter jest zróżnicowany.

Rodzaje, etapy i formy rekrutacji

Wewnętrzna rekrutacja jak sama nazwa wskazuje, dotyczy osób, które już są zatrudnione w danej działalności. Za zalety tej rekrutacji należy przede wszystkim uznać niskie koszty i stosunkowo krótki okres wprowadzania pracownika (ktokolwiek wygra rekrutację, będzie to osoba znająca specyfikę danej działalności). Niewątpliwie warto też mieć na uwadze, że mówimy na temat awansu jednej z osób — awans zawsze jest motywacją dla pracownika. Pracownik ma odczucie, że dotychczasowa praca została zauważona i doceniona.

Koniecznie trzeba też podkreślić, że rekrutacja wewnętrzna dzieli się na otwartą i zamkniętą. W procesie otwartym mogą wziąć udział wszyscy pracownicy natomiast w przypadku procesu zamkniętego tylko część z nich.

Co do etapów rekrutacji wewnętrznej, kolejność przedstawia się w następujący sposób:

- powstanie ogłoszenia

- opublikowanie oferty w mediach firmowych

- zbieranie aplikacji

- analiza dokumentów

- wybór kandydata

Jeżeli chodzi o rekrutację zewnętrzną, jak łatwo się domyślić, mowa o skierowaniu się w stronę osób niebędących członkami firmy. Nie trudno też się domyślić, że koszty procesu, jak i te związane z wdrażaniem wybranego kandydata są bezsprzecznie wyższe, niż to ma miejsce przy rekrutacji wewnętrznej.
Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że całkiem nowa osoba to pewność np. nowych umiejętności czy doświadczeń. Bez wątpienia jest to też gwarancja innego spojrzenia na funkcjonowanie danego miejsca.

Poza tym oczywiście tak, jak w przypadku rekrutacji wewnętrznej mamy do czynienia z różnicowaniem rekrutacji — przy rekrutacji zewnętrznej kluczowe znaczenie ma wielkość grona odbiorców (rekrutacja wąska i szeroka).

Etapy rekrutacji zewnętrznej przedstawiają się następująco:

- analiza potrzeb kadrowych

- planowanie przebiegu rekrutacji

- analiza treści opisu stanowiska pracy

- redakcja ogłoszenia o pracę

- ocena aplikacji mając na uwadze wzgląd formalny

- sprawdzenie kwalifikacji kandydatów

- decyzja o zatrudnieniu osoby/osób

Formy rekrutacji

Zostaje jeszcze powiedzieć nieco o formach rekrutacji. Przy rekrutacji wewnętrznej główne znaczenie ma analizowanie dokumentów aplikacyjnych zatrudnionych osób. Oprócz tych dokumentów znaczenie mogą mieć też choćby listy mailingowe.

W rekrutacji zewnętrznej, zanim dojdziemy do analizowania dokumentów aplikacyjnych zatrudnionych osób, spore znaczenie ma umieszczanie ogłoszeń dotyczących zatrudnienia. Ogłoszenie może być opublikowane w internecie (portale z ogłoszeniami) czy też umieszczone na plakatach.