single

Trener biznesu – zawód trudny

Trener biznesu to osoba stymulująca rozwój przede wszystkim umiejętności miękkich, takich jak asertywność, negocjacje, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem czy umiejętności przywódcze oraz umiejętności pracy w grupie. Stosuje się też szkolenia specjalistyczne, chociażby mechanikę skutecznej sprzedaży.

Skuteczność każdego z przeprowadzanych szkoleń wymaga uprzedniego przygotowania planu szkolenia zawierającego określone narzędzia i metody szkoleniowe. Szkolenie może zakończyć się przygotowaniem szczegółowego raportu dla zarządu firmy, w którym znajdzie się charakterystyka grupy i dalsze zalecenia dla jej członków. Standardem w skutecznej pracy na szkoleniach jest dzisiaj komputer z dostępem do Internetu.

Środowisko pracy trenera biznesu

Trener biznesu pracuje w odpowiedniej sali szkoleniowej, firmowej lub wynajętej w innym miejscu. Typowe warunki pracy są podobne do warunków konferencyjnych. Istnieje konieczność sprawdzenia ich przed rozpoczęciem pracy, jak również upewnienia się, że nie brakuje chociażby dostępu do kserokopiarki czy innych niezbędnych urządzeń. Warto również zadbać, by po sąsiedzku nie trwał właśnie remont. W większości przypadków trener pozostanie z grupą sam, chociaż czasami współdziała z innym trenerem lub osobami z firmy zlecającej szkolenia.

Praca jako trener biznesu

Elastyczne godziny pracy są charakterystyczne dla tego zawodu. Praca w weekendy oraz praca połączona z kilkudniowymi wyjazdami też nie jest niczym nadzwyczajnym. Każde szkolenie musi zostać przygotowane i ocenione, co oznacza dodatkowy nakład pracy. Praca trenera biznesu to praca z ludźmi, co wiąże się z szeregiem istotnych kwestii. Konieczne jest radzenie sobie z konfliktami i negatywnie nastawionymi kursantami, jak również trzeba zadbać o odpowiedni wygląd. Zachowanie ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ trener powinien budzić zaufanie i najlepiej także sympatię.

Komunikacja społeczna

Wymagania psychologiczne

W praktyce ogromne znaczenie ma psychika kandydata do wykonywania tego zwodu. Praca trenera angażuje bowiem bardzo mocno w sposób osobisty i z kursantami wytwarza się specjalna nić porozumienia. Jakość tej relacji decyduje o reputacji trenera, czyli o jego karierze. Kursant musi chcieć współpracować z trenerem, tak więc trener powinien posiadać naturalną łatwość nawiązywania kontaktów i powinien być osobą ciekawą. Podtrzymywanie kontaktów interpersonalnych połączone z umiejętnością słuchania i przekazywania wiedzy równocześnie nie jest często spotykane, a od trenera wymaga się także tego, by był po prostu sympatyczny.